ORS - usłysz nas!

Jesteś w akademiku? Odkręć głośnik w swoim pokoju lub słuchaj nas online! Audycja dostepna jedynie w domach studenckich.

Ośrodek Radia Studenckiego Politechniki Śląskiej w Gliwicach

Gliwice, ul. Łużycka 30
D.S. "Piast" (pierwsze drzwi na lewo)

Osoby odpowiedzialne

Kierownik Studia: Andrzej CHAŁUBIEC
Redaktor Naczelny: Tomasz OTWINOWSKI
Z-ca Red. Nacz.: Szymon JASKÓŁA

Dane informacyjne

Częstotliwość: 00,0 FM
Zasięg: Miasteczko Akademickie Politechniki
Kontakt Telefoniczny (biuro): tel./fax (032) 237-10-38
Internet: www.radio.polsl.pl
Adres e-mail: ors.biuro
Słuchacze: grupa docelowa: 18-25 lat
Program (profil stacji): muzyczno-informacyjny