Kontakt

Biuro

Gliwice, ul. Łużycka 30
Dom Studencki "Piast", pokój 29

tel./fax (032) 237-10-38
e-mail: ors.biuro

Studio

Gliwice, ul. Łużycka 30
Dom Studencki "Piast" (pierwsze drzwi na lewo)

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny

Jacek PIETRASINA
e-mail: jacek.pietrasina

Za-ca Red. Nacz. ds. Programowych

Aleksandra GAWEŁ
e-mail: aleksandra.gawel

Za-ca Red. Nacz., Szef Speakerów

Paweł JAKUBIEC
e-mail: paweł.jakubiec

Szef Newsroomu

Michał SKWARK
e-mail:michael.skwark