Kontakt

Biuro

Gliwice, ul. Łużycka 30
Dom Studencki "Piast", pokój 29

tel./fax (032) 237-10-38
e-mail: ors.biuro

Studio

Gliwice, ul. Łużycka 30
Dom Studencki "Piast" (pierwsze drzwi na lewo)

Kolegium Redakcyjne

Redaktor Naczelny

Michał SKWARK
e-mail: michał.skwark

Za-ca Red. Nacz. ds. Programowych.,Szef Realizatorów

Aleksandra GAWEŁ
e-mail: aleksandra.gawel

Za-ca Red. Nacz., Szef Speakerów

Tomasz OTWINOWSKI
e-mail: tomasz.otwinowski